Eksempler på brug af design i vores øvrige medier:

Biler

Skraldebilssider
Vi benytter bilsider (biltæpper) på siderne af skraldebilerne i Sorø og Ringsted. Her er eksempler på bilsider i formatet 1500×1300 og 3000×1300.

Bogmærker (biblioteker)