Skiltning i AffaldPlus omfatter både pyloner, vejvisning og skilte ved containere (fraktionsskilte).

Pyloner

Her ses et eksempel på en af de pyloner, som byder kunder og samarbejdspartnere velkommen ved indgangen til pladser og anlæg. Nedenfor finder du en skabelon til Genbrugspladser og Haveaffald.

Vejvisning

Til at vise kunder og samarbejdspartnere rundt ved vores anlæg, benytter vi vejskilte som vist herunder. I takt med at de gamle, grå skilte trænger til udskiftning, benytter vi et layout, som på eksemplerne herunder. Her er brugt skrifttypen Roboto på vores blå primærfarve. Den blå farve er valgt, da det er universelt i samfundet at navigere efter – og den grønne farve ville nemmere falde i med evt. omgivende græs og buske. På pdf’en her ses et forslag til relativt nem applikation af folie på eksisterende skilte.

Andre skilte

I øvrig skiltning benytter vi som udgangspunkt Roboto Regular i fed, dog kan Roboto Slab bruges, hvis skiltet har en overskrift og en mindre tekst i regular. Det er dog væsentligt, at der skal være en vis størrelsesforskel mellem overskriften og brødteksten. Se eksempler herunder.

Fraktionsskilte
Skiltningen ved vores containere på genbrugspladserne følger det nationale piktogramssystem fra Dansk Affaldsforening. Skiltene benytter derfor andre farver og skrifttyper end vores øvrige skiltning. Den brugte skrifttype er Futura Medium. Fraktionsskilte indeholder altid følgende 4 elementer:
1. Piktogram i den originale farve i overensstemmelse med piktogramsystemets designguide
2. Navn på fraktionen
3. Nummer på fraktionen
4. AffaldPlus’ logo uden bundlinje
Det er valgfrit, om der skal tilføjes eksempelord og “OBS”-tekster.

Det er kommunikationsafdelingen, som står for at udarbejde nye fraktionsskilte, naturligvis i tæt samarbejde med genbrugsafdelingen. Her kan du se et par eksempler: