Grundelementer i designet

Under dette menupunkt finder du svar på spørgsmål om AffaldPlus’ logo og anvendelse samt farveskema, typografiske anvisninger og grafiske former til layoutbrug. På de enkelte sider finder du filer til download.

Kom direkte til siderne her:

Farver

Logo

Typografi

Visuelle former