Vi kan benytte to visuelle former som grafisk element for at understrege vores identitet. De kan benyttes i fx tryksager, på opslag og plakater. De visuelle former er indsat i de gængse skabeloner, hvor de skal bruges, og derfor vil de fleste medarbejdere ikke få brug for selv at skulle arbejde med dem.

Vores visuelle former er en trekantet form (plekter) og en cirkel med pile, der begge har deres oprindelse i de kendte genbrugsikoner (genbrugstrekanten og genbrugscirklen).

Cirklen
Cirklen bruges som “favicon”, dvs. som et ikon, der repræsenterer AffaldPlus i faner og bogmærker på nettet. Cirklen kan også benyttes som grafisk markør i tekster, fx i rapporter eller i artikler i nyhedsbreve. Den findes i en grøn, en hvid, en sort og en blå version.

Filer til download (.ai og .png)
Trekanten / ‘plekteren’
 • Formen kan anvendes, hvor det giver mening, når identiteten skal understreges – i samklang med logoet.
 • Særligt i digital kommunikation kan formen bruges til at fange øjets opmærksomhed og fokusere på væsentlige dele af formidlingen.
 • Brug formen, stærkt forstørret, som enten en effekt (som vandmærke) eller placer logoet i selve formen. Husk respektafstand.
 • Trekanten skal altid være udfyldt med enten billeder eller farver, så den ikke kun optræder som en ramme.
 • Kun ét af ‘hjørnerne’ på trekanten skal være helt synlig.
 • Formen må IKKE drejes!
 • Placér kun tekst inde i selve den (farvede) form, hvis der kan bevares en passende mængde luft om teksten, ellers skal formen lægges i en tone-i-tone (vandmærke) og fungere som baggrund.
 • Sørg for at trekanten ikke skjuler dét, som er mest essentielt at se.
 • Ved brug af skygge, sørg altid for, at skyggen vender naturligt ‘indad’ i layoutet.
 • Brug aldrig udgaverne med skygge i udtyndet version, skyggen bruges kun i “massiv” udgave.
 • Formen kan også bruges mere frit fx i kampagner, hvor den kan tilføjes som element, gentages eller spejles mv., så længe den grundlæggende identitet er den bærende. Dan fx et udråbstegn eller en lille sommerfugle-sværm af formen, men placér dem, så logo og evt. vandmærke er tydeligt.

På nedenstående felter er vist eksempler på vandmærke-effekter som baggrund til fx posters eller bannere.

Nedenfor er formen vist uden skygge samt med skyggen placeret på hver af de tre kanter.

Filer til download

Plekter-formen findes herunder i grøn (hovedfarve) med forskellig placering af skygge. Farven kan skiftes ud med farver fra farvepaletten.

Illustrator-filer (.ai)
Billedfiler, fritlagte (.png)