Herunder finder du AffaldPlus’ Power Point skabelon samt en række gode råd om ‘best practice’:

  • Anvend hellere flere slides end få med meget tekst.
  • Skriv i korte sætninger og gå ikke under 20 punkt i størrelse.
  • Sæt gerne mellemrubrikker over afsnit, så øjet nemt finder pejlemærker.
  • Brug gerne punktopstilling, hvor det giver mening.
  • Hent nye layouts under ‘Ny slide’.